Tsjechië is de tweede helft van het jaar voorzitter van de EU. Daarom was ik in Praag om te praten over digitalisering in Tsjechië, Nederland en binnen Europa.

Jul 19, 2022 · 6:16 AM UTC · Twitter Web App

2
2
1
9
Diversiteit vind ik essentieel voor het laten slagen van de digitale transitie. Met vertegenwoordigers van verschillende organisaties sprak ik over het belang van vrouwen in tech en hoe de EU hen kan aanmoedigen deel te nemen.
3
6
Mijn collega minister @BartosVI en ik zijn allebei verantwoordelijk voor digitalisering. We vinden het belangrijk om snel van start te gaan met de Europese digitale identiteit en hebben afgesproken te kijken waar we elkaar kunnen helpen en samenwerken.
3
6
.@BartosVI en ik zijn het eens over het belang van grondrechten in de digitale wereld. De AI Act draagt daaraan bij en zorgt voor een gelijk speelveld voor innovatieve ondernemers en voor transparantie voor consumenten en burgers.
5